Energetics & Chakras,  Rituals

Power of the Runes - a chance to take a glance to the future

What are the Runes?

Runes are, in fact, an ancient Germanic alphabet that was used by the people for this purpose until approx. the 13th century, in some places even longer. They were mainly used in the Scandinavian countries. The rune is derived from the Proto-Germanic word runo, which means a spell, secret, whisper. Although runes were originally used as an alphabet, they have always been given strong power and have therefore always been used in divination, cryptography, and magic. The order of the runes also reflects the mythology of the people.

How to interpret the Runes?

The answer is simple: don't focus too much on the rune itself - it's just a symbol that points to the part of your life that needs the most attention right now. It is a sign or a torch that lights the way to matters what needs to be addressed.

Runes can be considered an early form of Western psychology to help with self-observation, contemplation, and meditation. They can also be used as an oracle (to predict the future), just as tarot cards are used. Runes are a system by which we can organize our inner thoughts in order to develop and support our personality and become a better person. Runes help us to take a closer look at ourselves, to explore, and discover different aspects of ourselves.

Although the most well-known purpose of runes today is to use them for divination (and I have written the meanings of the necessary symbols below), they are also powerful symbols that can be used to develop and change oneself. By delving into the deeper meaning of runes, it helps open a window into the deeper parts of the soul - it helps notice one's unconscious weaknesses and transform them into conscious and enlightened ones.

Runes speak to us intuitively. That is why we feel that they have something to show us about the future and we want to ask them for guidance. In fact, all the answers are hidden within us, but runes simply help bring that knowledge out of us so that we can better understand ourselves and the world around us.

Each run has a definite meaning, but together they form a map that leads us to the answers. They help us see the present, what is happening inside us now, and give us advice on how to decipher it for ourselves, but they also allow us to take a look to the future, giving us the confidence and strength to walk the path we have come here to experience.

How to lay out the Runes?

Before laying the runes, it is important to clear your mind of everyday thoughts. This will help you to better receive the messages sent by the runes - whether for yourself or for someone else. Take a deep breath a few times and shake your bag to try to let your mind go as free as possible. Think about a specific question or just ask for a general overview of the current situation in your life.

If you are laying runes for yourself, it may be even more difficult for you to understand the message at first. At the beginning, you can use the meanings of the runes described below and follow whether they are upward or downward. But then try to relax and allow the message to come together for your intuition.

If you are layning the runes for someone else, then, after mixing the runes in the bag, reach it to the person to whom you will start laying the runes. Ask this person to focus on the question they want to be answered while mixing / shaking the bag of runes. However, the question should be carefully thought out and clearly articulated. Then take the bag and select the runes in any order according to one of the divination patterns.

The easiest way to do this is to use one rune - it's called The Odin's Rune Method -, or three runes - it's called The Three Norns Method.

The Odin's Rune Method

The easiest way to start practicing divination with the runes.

You only have to draw one rune for one specific question. For example, you can use it to predict daily events in the morning. If you want, you can also draw one more rune to clarify the meaning.

The Three Norns Method

Divination with three runes, showing the past, present, and future. You can just lay the runes next to each other.

Named after three goddesses of fate (Norns) in Scandinavian mythology - Urdr, Verdand, and Skuld. The Norns decided the fate of the gods, the giants, the dwarves, and the people.

1. placement or the rune of Urdr the past: past events with a direct impact on the current situation and to the question asked from the runes

2. placement or the rune of Verdand - the present: current circumstances and choices affecting the near future

3. placement or the rune of Skuld - the future: the culmination of events that are already known, but which may also reveal twists and turns of fate

Meaning of the Runes

1 Fehu

Fehu

Direct meaning: "herd"

Meaning: wealth, abundance, happiness, richness, new beginnings, money, food, subsistence, personal strength, personal power, financial strength

Divination meaning:

 • ÜLESPIDI: uued algused, ühiskondlik edu, ettenägelikkus, energia, reisimine, raha, kontroll
 • ALASPIDI: ahnus, läbikukkumine, raiskamine, vähenemine, vaesus, lõppemine/lõpp

2 Uruz

Uruz

Direct meaning: „tarvas (ürgveis)“

Meaning: jõud, visadus, vaprus, elujõud, füüsiline jõud, vastupidavus, julgus, manifesteerimine, tervendamine

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: tugevus, püsivus, elujõud, visadus, muster, õnn, tervis, pragmaatilised teadmised, mõistmine
 • ALASPIDI: nõrkus, kinnisidee, valesti suunatud jõud, püsimatus, haigus, teadmatus, kontrollimatu raev, tundetus, jõhkrus

3 Thurisaz

Thurisaz

Direct meaning: „hiid“

Meaning: kõige tugevam, kaitse tööriista või relvaga, konflikt, kaitse ja rünnak, vägivald, teadvustamata jõud, sotsioloogilised jõud, Thor, kaos, hävitamine loodusjõudude poolt, agressioon, vaidlused, psühholoogilised probleemid, välk, läbimurre, agressiivne meeste seksuaalsus, barjääride purustamine, probleemid, entusiasm

Divination meaning:
 

 • ÜLESPIDI: reaktiivne jõud, suunatud jõud, elujõuline erootika, taastav katalüsaator, konstruktiivne konflikt
 • ALASPIDI: oht, kaitsetus, sundus, reetmine, igavus, haigus, plahvatusohtlik vägivald, tüütus, tüli

4 Ansuz 

Ansuz

Direct meaning: „jumal“

Meaning: kord, hingeõhk, tähendus, inspiratsioon, suhtlemine, köidikutest vabanemine, jumalad, Odin, intelligentsuse edasiandmine, suhtlus, mõistus, keel, heli, keele päritolu, Universumi Hääl, loitsulaul, hääldamine, mantra laulmine, esivanemad, jumalate evolutsioon, kõne, luule, ruunide käsitlemine, memeetika, semiootika, etümoloogia, lingvistika

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: jumalik inspiratsioon, sõnajõud, süntees, transformatsioon, intellekt, avatud suhtlusteed
 • ALASPIDI: arusaamatus, pettekujutelm, teiste poolt manipuleerimine, igavus, halb nõuanne

5 Raidho

Raidho

Direct meaning: „ratsutamine“

Meaning: retk, teekond, sõitmine/sõiduk, sisemine kompass, üllameelsus, Elu teekond, lood, kangelaslikkus, transpordivahendid, õige tegevus, liigutamine, liikumine, juhtimise võtmine, olukorra kontrollimine, initsiatiiv, seiklus, otsustamine, suund, nõuanne, õige tee, juhtimine, kuninglikkus, moraalne vastutus, ausus, austus teiste õiguste vastu, kaasasündinud teadmine õigest ja valest, taevane rongkäik, rituaalid

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: ratsionaalsus, mõistlik nõu, tegutsemine, õiglus, korrapärane kasv, teekond
 • ALASPIDI: kriis, jäikus, seisak, ebaõiglus, irratsionaalsus, kontrollifriik, silmakirjalikkus, õigusvastane vangistus, rahutus

6 Kenaz

Kenaz

Direct meaning: „tõrvik“

Meaning: teadmised, käsitöö, traditsioon, kogemus, õppimine, õpetamine, varjatu väljatoomine, taipamine, tõrvik kui teadmiste ja intellekti sümbol, valgustatus, valgustatuse otsimine, asjade valgustamine, tõe, oskuste ja võimete otsimine, loovus, kunst, meisterlikkus, kavalus, teadmiste omandamine ja rakendamine, okultsed naiste saladused, intuitsioon, õpetamise või õppimise entusiasm, võimalus, mängulisus

Divination meaning:
 

 • ÜLESPIDI: kunstiline või tehniline võimekus, käsitöö, transformatsioon, järelkasv, uus informatsioon
 • ALASPIDI: haigus, lagunemine, lahkuminek, võimetus, loovuse puudumine, ükskõiksus, ülbus, elitaarsus, liigne kontseptualiseerimine

7 Gebo 

Gebo

Direct meaning: „kink“

Meaning: lahkus, vahetamine, ohverdus, andmine ja saamine, tasakaal, sisemine talent, kingitused, kinkimine, kauplemine, ohverdamine, kompensatsioon, vastastikkuse seadus, altruism, võrdsete ja vastandite tähtsus, suuremeelsus, külalislahkus, au

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: suuremeelsus, kingitus, maagiline vahetus, au, ohverdus, jumalik nägemus
 • ALASPIDI: ostmise mõjutamine, ahnus, üksindus, sõltuvus, liigne ohverdamine, tasakaalustamata käitumine, ebaausus

8 Wunjo

Wunjo

Direct meaning: „rõõm“

Meaning: lootus, harmoonia, sõprus, partnerlus, täiuslikkus, õnnelikud lõpud, soovide täitumine, rõõm, õigete soovide kunst, tahte õige rakendamine, heaolu, rahulolu, ootus, suhe, perekond, sideme/suhte loomine, usaldusväärsed sugulased, ühised ideaalid või eesmärgid, rühma harmoonia, ühise identiteedi sümbolid, optimism, koostöö panus, sarnane mõtteviis

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: rõõm, harmoonia, sõprussuhted, saavutused, õitseng
 • ALASPIDI: rumalus, kurbus, tülid, võõrandumine, hoiatab ettevaatusele, pime ohule, petmine, reetmine

9 Hagalaz

Hagalaz

Direct meaning: „rahe“

Meaning: kriis, katastroof, alateadvus, võimalused, suured muutused, muudetamatu/muutmatu aktsepteerimine, alistumine, raheterad, katkestused, looduse hävitavad elemendid, karmid ilmad, kontrollimatud, vältimatud ebameeldivused, Jungi vari, psühhoanalüüs, taandareng

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: muutused ideaalide järgi, muutused pikaajalise hüvangu nimel, kontrollitud kriis, korrektiivid, lõpetamine, sisemine harmoonia
 • ALASPIDI: katastroof, kriis, stagnatsioon, võimu kaotus, vara kaotus, lühiajaline pettumus, ohvriteadvus, minevikust kinnihoidmine (kinnisidee), süüdistamine

10 Nauthiz

Nauthiz

Direct meaning: „häda“

Meaning: vajadus, piirangud, innovatsioon, elu õppetunnid, hädavajadus, vastupanu, konflikt, draama, pingutus, kiireloomulisus, raske töö, puhastustuli, loominguline hõõrdumine, stress, kasvujõud, mineviku tegevuse tagajärg, lühiajaline valu pikaajalise kasu saamiseks

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: vastupanu (mis viib jõuni), örlögi tunnustamine (lõplik seadus, ürgtõde), uuendusmeelsus, puhastustuli (enesetunnetus), isiklik areng ja elu õppetunnid, saavutus läbi pingutuse
 • ALASPIDI: vabaduse piiramine, stress, vaev, tööorjus/rügamine, lodevus, hoiatused, mure, süütunne, moraalne argus, täitmata või tunnustamata vajadused.

11 Isa

Isa

Direct meaning: „jää“

Meaning: 
seisak, kontroll, identiteet, fookus, individualism, ise, stagnatsioon, jäätunud olek, ego

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: kontsentreeritud mina, egoteadvus, enesekontroll, olemise ühtsus
 • ALASPIDI: egomaania, tuimus, pimedus, hajevus, liikumatus, enesekesksus, muutuste puudumine, psühhopaatia

12 Jera

Jera

Direct meaning: „aasta“

Meaning: saagikoristus, kannatlikkus, asjade muutumine ja aja kulg, edasiliikumine, autasu õige tegevuse eest, rahu maal ja südames

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: tasu positiivse tegevuse eest, küllus, rahu, õige ajastus
 • ALASPIDI: kordamine, halb ajastus, vaesus, konflikt, taandareng

13 Eihwaz

Eihwaz

Direct meaning: „jugapuu“

Meaning: uljus, initsiatsioon, elu- ja surmamüsteeriumid, ajatus, igavik, surematus, ülemiste ja alumiste maailmade kohtumine keskel (maal)

Divination meaning:

 • ÜLESPIDI: liikumine valgustatuse poole, vastupidavus, initsiatsioon, kaitse
 • ALASPIDI: segadus, häving, rahulolematus, nõrkus, surm

14 Pertho

Pertho

Direct meaning: „sünd, saladus“

Meaning: 
saatus, õnn, juhus, varjatud teadmine, mäng, Universumi varjatud tegutsemine

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: hea enne, örlögi tundmine, sõprussuhted ja rõõm, evolutsiooniline muutus
 • ALASPIDI: hukk*, psühholoogilised või emotsionaalsed sõltuvused, stagnatsioon, üksindus, pettekujutelm, fantaasia, tundmatus.

* Hukk – meie oma mina kontrollimatud aspektid töötamas vastu meie saatuse tahtele; see ei pruugi tähendada surma.


15 Algiz

Algiz

Direct meaning: „põder“

Meaning: kaitse, kõrgem mina, õpetamine, spirituaalne ühendus, jumalikkus, varjatud oht

Divination meaning:

 • ÜLESPIDI: ühendus jumalatega, ärkamine, kõrgem elu, kaitse
 • ALASPIDI: varjatud oht, tarbimine jumalike jõudude poolt, jumaliku lüli kaotus, hirm

16 Sowelo

Sowelo

Direct meaning: „päike“

Meaning: võit, juhendamine, meisterlikkus, terviklikkus, endast lugupidamine, edu, eesmärkide seadmine

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: juhendus, lootus, edu, eesmärgid, au, elueesmärk, usk tulemustesse
 • ALASPIDI: valed eesmärgid, halvad nõuanded, vale edu, kergeusklikkus, eesmärkide kaotamine

17 Tiwaz

Tiwaz

Direct meaning: „jumal“

Meaning: õiglus, ohverdamine, seadused, kuninglik käsk, põhimõtted, spirituaalne sõdalane, eneseohverdus üldsuse heaolu nimel

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: usk, lojaalsus, õiglus, ratsionaalsus, eneseohverdus, analüüs, võit, ausus, tasavägisus
 • ALASPIDI: vaimne halvatus, üleanalüüs, liigne ohverdus, ebaõiglus, tasakaalutus, lüüasaamine, türannia

18 Berkana

Berkana

Direct meaning: „kask“

Meaning: naine, emadus, hoolitsus, sünd, taassünd, tervendamine, turvalisus, küps tarkus, kasv, kellekski saamine, uuenemine kõikides asjades

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: sünd, kellekski saamine, elumuutused, peavari, vabanemine, pühamu, saladused
 • ALASPIDI: teadvuse hägustumine, pettus, steriilsus, stagnatsioon, vandenõu, ebakindlus

19 Ehwaz

Ehwaz

Direct meaning: „hobune“

Meaning: partnerlus, armastus, abielu, usaldus, loomad, emotsioonid, koostöö, harmooniline meeskonnatöö, töö ühise eesmärgi nimel

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: harmoonia, meeskonnatöö, usaldus, abielu, lojaalsus, sõber
 • ALASPIDI: dubleerimine, ebakõla, usaldamatus, reetmine, õudusunenäod, otsustamatus, vaenlane

20 Mannaz

Mannaz

Direct meaning: „inimene/inimkond“

Meaning: meel/vaim, mälu, õppimine, jumalikud struktuuri inimkonna sees

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: jumalik struktuur, jätkusuutlikkus, intelligentsus, teadlikkus, sotsiaalne kord, jumalik mõju elus
 • ALASPIDI: depressioon, surelikkus, pimedus, enesepettus, kollektiivne enesetapp, fanatism, elitaarsus, intellektuaalne ülbus.

21 Laguz

Laguz

Direct meaning: „järv“

Meaning: alateadvus, kollektiivne mälu, psüühilised võimed, unenäod, kujutlusvõime, ühtsustunne, evolutsioon

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: elu, testi läbimine, elujõu ja teadvuseta arengu meri, mälu, unistused
 • ALASPIDI: hirm, ringliikumine, vältimine, närbumine, depressioon, manipulatsioonid, emotsionaalne väljapressimine, häbimärgistamine, fantaasia, mürk, mürgisus

22 Inguz

Inguz

Direct meaning: „seeme“

Meaning: looming, progress, energiapurse, teke/sünd, rasedus, sisemine kasv, isolatsioon/eraldatus uue loomise nimel

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: puhkamine, rasedus, sisemine kasv, ootus, aeg iseendale
 • ALASPIDI: impotentsus, hajuvus, liikumine ilma muutusteta, kergemeelsus, ebaküpsus

23 Othila

Othila

Direct meaning: „kodumaa“

Meaning: pärandus, pärimine, kinnisvara või kodu, suurem rahu, taevas maa peal, autoriteet, esivanemate spirituaalne jõud

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: kodu või kinnisvara, grupi jõukus, grupikord, vabadus, produktiivne suhtlus
 • ALASPIDI: tavapärase korra puudumine, totalitarism, orjus, vaesus, kodutus, ksenofoobia, rassism, genotsiid

24 Dagaz

Dagaz

Direct meaning: „päev“

Meaning: ärkamine, valgustatus, nähtamatus, valgus, mitteduaalsus, üliteadvus

Divination meaning: 

 • ÜLESPIDI: ärkamine, teadlikkus, lootus-õnn, ideaal, paradigma muutus
 • ALASPIDI: nägemise puudumine, uni, pimedus, lootusetus, kataklüsmilised muutused

25 Wyrd

Wyrd

Meaning: saatus

Divination meaning:

 • hetkel sellele küsimusele vastust ei ole
 • sõnasta küsimus ümber ja vali uus ruun


Ruunide kiirspikri saad alla laadida siit:

Leave us your feedback. Your opinion is important to us!

error: Content is protected!
en_GB